Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Matka-Agentit Oy
Lundinkatu 16
06100 Porvoo
y-tunnus: 1587044-7

www.matka-agentit.fi

2. Yhteyshenkilö

Matka-Agentit/ Jorma Kukkonen
Lundinkatu 16
06100 Porvoo

3. Rekisterin nimi

Matka-Agenttien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä Matka-Agenttien toimistoissa käyttää markkinointitarkoituksiin sekä tuotekehitykseen.
Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja. Liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi voidaan käsitellä lisäksi ostotietoja tuote- ja tuoteryhmätasolla, asiakaspalautteita sekä tietoja Matka-Agenttien palveluiden käyttämisestä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista ja muista asiakastyypeistä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:
Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, kansalaisuus, ammatti, koulutus, aikaisemmat henkilötiedot, asumismuoto, tieto kotona asuvien lasten syntymävuosista.

Tieto asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta. Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: Ostopäivä, kellonaika, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa; Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan (esim. passinumero, viisuminumero); Muuhun asiakkuuteen perustuvat ostot ja tilatut palvelut (mm. verkkopalveluissa, myymälöissä sekä jälleenmyyjillä asiointi, uutiskirjeiden tilaus) Asiakaspalautteet käytetyn palvelun jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista Matka-Agenttien toimistoissa, verkkopalvelussa tai jälleenmyyjillä sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana
asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja saadaan myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen (mm. lentoyhtiöt ja hotellit).
Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki), evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia.

7. Tietojen luovutus

Matka-Agentit voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakasrekisteritietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille: -Matka-Agenttien yhteistyökumppaneille siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen suorittamiseksi

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU:n ulkopuolisille viranomaisille, joissa käytetään asiakasrekisterin omistajan palveluita. Näitä luovutettavia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan passinumero, henkilötunnus sekä puhelinnumero.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Ainoastaan määrätyillä Matka-Agenttien työntekijöillä, joilla on salassapitovelvollisuus, on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Matka-Agenttien toimistoon suomeksi tai ruotsiksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Matka-Agenttien asiakaspalvelupisteeseen.