Matka-Agentit
makusi mukaan maailmalle :)

Minne menetkin, kysy ensin meiltä!

>>Suomen Matka-Agenttien erityisehdot matkavarauksiin, joista sopimus tehty 30.6.2018 mennessä 

 

Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehdot (1.1.2017)

Näitä ehtoja sovelletaan matkoihin/varauksiin, kun sopimus on tehty (=varausmaksu maksettu) 30.6.2018 mennessä.

1. SOVELTAMISALA

Suomen Matka-Agenttien järjestämiin opastettuihin matkoihin ja omatoimisiin lomiin sovelletaan oheisia erityisehtoja sekä muilta osin Yleisiä Valmismatkaehtoja. Lisäksi joillakin matkoilla (esim. Laatokan ja Äänisen risteily, oopperajuhlat jne.) voimassa matkakohtaiset erityisehdot.

2. ILMOITTAUTUMINEN & MAKSUT

Matkavaraus on sitova asiakkaan maksettua varausmaksun 75-500 €/henkilö, joka tulee maksaa 7 päivän kuluessa. Varausmaksu määräytyy matkan kokonaishinnan mukaan. Jos matkan hinta on alle 300 €, on varausmaksu 75 €. Alle 600 € hintaisten matkojen varausmaksu on 150 €, alle 1300 € maksavien matkojen 250 €, alle 2000 maksavien 400 € ja yli 2000 € maksavien 500 €. Loppuerä matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 40 vuorokautta ennen matkan alkua. Jos lähtöön on vähemmän kuin 40 vrk, maksetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin. Jos lentovaraus edellyttää lipun kirjoittamista aiemmin, maksetaan matka lipunkirjoitusehtojen mukaisesti. Varausmaksun maksamalla asiakas hyväksyy Yleisiin Valmismatkaehtoihin sekä Suomen Matka-Agenttien erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka Suomen Matka-Agentit saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä. Toimistokulut ovat 75 €/henkilö.

3. HINNAT

Matkojen hinnat perustuvat 1.1.2017 voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hinnastoihin, reittilennoilla tehtävien omatoimisten matkojen hinnat perustuvat varauspäivänä/lipunkirjoituspäivänä voimassa oleviin hintoihin. Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen vuoksi (YVE 10) oikeus vastaavasti korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli näissä viranomaisten vahvistamissa hinnoissa tapahtuu korotuksia. Valuuttakurssien, viisuminhankintamaksujen, lentohintojen, turvallisuus- ja polttoainemaksujen tai viranomaisten vahvistamien lentoverojen muutoksista johtuva mahdollinen erotus matkan hintaan hinnoitellaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää. Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu matkavahvistuksessa/laskussa. Hinnat eivät ole voimassa messuaikoina. Matkavarauksen hintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva palvelumaksu.

4. LAPSIALENNUKSET

Kysy toimistostamme.

5. MATKALIPUT JA VAHVISTUS

Matkalasku on vahvistus varaamistanne palveluista. Tarkistakaa, että nimet, hinta, lähtö- ja paluupäivät sekä lento- ja hotellitiedot ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisissa epäselvyyksissä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme.

HUOM! Matkustajan nimen on oltava ehdottomasti kirjoitettu samoin (ja siinä järjestyksessä) kuin matkustusdokumentissa (passissa/henkilökortissa).

6. NIMENMUUTOKSET JA PERUUTUKSET

Yleisistä Valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4, 5 ja 8) noudatamme seuraavia ehtoja: kaikki muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:

EUROOPPA
Jos matka peruutetaan viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat 75 €/henkilö.
59 vrk-31 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään varausmaksu.
30 vrk-15 vrk ennen matkan alkua peritään 30 % matkan hinnasta tai vähintään varausmaksu.
14 vrk-7 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta.
Tämän jälkeen tulleista peruutuksista peritään koko matkan hinta.

EUROOPAN ULKOPUOLISET KOHTEET
Jos matka peruutetaan viimeistään 90 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat 150 €/henkilö.
90 vrk-65 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään varausmaksu.
64 vrk-41 vrk ennen matkan alkua peritään 30 % matkan hinnasta tai vähintään varausmaksu.
40 vrk-30 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta ja tämän jälkeen tulleista peruutuksista koko matkan hinta.

Mikäli lentolippu on jo kirjoitettu lentoyhtiön lipunkirjoitusehtojen mukaisesti (sekä omatoimi- että opastetut matkat) peruutushetkellä, veloitetaan aina todelliset kulut peruutuksen ajankohdasta riippumatta. Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset, esim. konsertti- tai teatteriliput. Lääkärintodistus ei pienennä kuluja, suosittelemme matkavakuutusta!

HUOM! Mikäli konsertti, teatteriesitys, urheilutapahtuma tms peruuntuu/ajankohta muuttuu tilaisuuden järjestäjien toimesta, ja lippu tapahtumaan on tilattu erillisenä palveluna, ei asiakkaalla ole oikeutta takaisinmaksuun matkalippujen/majoitusten osalta, mikäli matkaliput on jo kirjoitettu/majoitukset vahvistettu kuljetusyhtiön/hotellin ehtojen mukaisesti.

Peruutuskulut äkillisissä sairaustapauksissa tai muissa vakavissa tapahtumissa: Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) esim. vakavan sairauden tai lähiomaisen kuolemantapauksen johdosta ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä (lääkärintodistus), määritellään peruutuskulut todellisten kustannusten mukaan. Lisäksi peritään aina toimistokulut 75 €/henkilö.

7. HOTELLI/MAJOITUS

Hotellihuoneiden koko, muoto ja sisustus saattavat vaihdella, etenkin vanhojen kaupunkien keskustojen yksilöllisissä hotelleissa. Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone.

8. MATKATAVARAT

Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatamme kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä.

9. PALUULENNON AIKATAULU
Asiakas on velvollinen tarkistamaan/vahvistamaan kohteessa paluulentonsa aikataulun hyvissä ajoin ennen paluumatkaa.

10. MUUTOKSET

Suomen Matka-Agentit Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntyä.

11. MATKAVAKUUTUS

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta.

12. VALITUKSET

Valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan jälkeen.

13. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN

Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa, ilmakuljetussopimuslaissa, tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkor- vausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168 €. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matkojen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta

14. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA

Tämän esitteen matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Valmismatkaehtojen 11.1. perusteella matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos vähimmäismäärä ei ole täyttynyt.